Alle rechten, waaronder de auteursrechten en andere intellectuele eigendoms- rechten van het op de XVIDIA* gepubliceerde materiaal, berusten bij of worden beheerd door XVIDIA*. Het is niet toegestaan informatie of beelden van XVIDIA* te kopiëren of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van  XVIDIA*.

Op alle rechtsbetrekkingen hanteert XVIDIA* de Algemene voorwaarden die door de Dutch Photographers – de beroepsorganisatie voor professionele fotografen zijn opgesteld.

Zie deze Algemene voorwaarden

Indien u meent dat de XVIDIA* ongewild het portretrecht heeft geschonden, neem hierover dan contact met ons op. Voor een juridische uitleg van het portret en auteursrecht zie de volgende link.  Alle foto’s en overige inhoud van deze site zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze site mag worden gedownload, gekopieerd of anders gebruikt zonder schriftelijke toestemming van de auteur en beheerder van deze site.

Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van XVIDIA*. Alle prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud. Bij het samenstellen en onderhouden van deze website is en wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd, echter bestaat de mogelijkheid dat de informatie die op deze site wordt aangeboden, niet volledig is of onjuistheden bevat.

Lees ook over de regels / praktijk / gevolgen van het

Gebruik van Fotos zonder toestemming

Even een foto zoeken op internet voor op je website of voor sociale media. Dat gaat heel makkelijk maar het kan je duur komen te staan. Bekijk fragment van AVROTROS uitzending van 21-01-2019